STOMATOLOGIJA

PREKO 20 GODINA USPEŠNOG OSMEHA

Dijagnostika, lečenje i ostale stomatološke usluge sprovode se u savremeno opremljenim prostorijama. U skladu sa napretkom tehnologije, u ordinaciji se primenjuju najnovije generacije materijala, vrhunska tehnika i pomagala koja omogućuju precizan, funkcionalan i estetski rad. Sve intervencije se sprovode u skladu sa normama EU.

U sklopu stomatoloških ordinacija pod vođstvom dr.Miroslava Oluškog i dr.Ane Oluški-Ilić i našeg tima lekara različitih specijalnosti, vodi se računa pri izboru optimalnog rešenja za pacijente. Najčešće, zavisno o individualnoj situaciji i mogućnosti nudimo izbor od nekoliko opcija, te se uvek u dogovoru sa pacijentom opredeljujemo za najbolju.

SINCE 1990.