Ortodoncija

Ortodoncija se bavi ispravljanjem međuviličnih odnosa i korekcijom položaja zuba. Cilj je postići pravilan estetski izgled zagrižaja koji će omogućiti optimalnu funkciju žvakanja i olakšati oralnu higijenu. Ortodontska terapija može biti FIKSNA i MOBILNA.

Mobilna terapija ima efekta u ispravljanju zuba i vilica u dečijem uzrastu dok postoji mlečna ili mešovita denticija. U starijem dobu koriste se FIKSNI APARATI za ispravljanje anomalija. Mogu biti metalni i estetski. Potpuno je ista terapija i jednim i drugim aparatima. Dužina terapije je individualna, ali se neka korektno sprovedena terapija sa redovnim kontrolama može sprovesti za 12-15 meseci, naravno u zavisnosti od slučaja. Nema ograničenja u godinama odnosno starosti pacijenata za sprovođenje ove vrste terapije.

Ortodoncija je individualna i vrlo kompleksna grana stomatologije. Svaki pacijent zahteva individualni pristup i zbrinjavanje uzimajući u obzir celokupnu njegovu konfiguraciju facijalne regije. Samo pun funkcionalni efekat je istovremeno i maksimalni estetski efekat tako da je ortodoncija nezaobilazna grana i estetske stomatologije.