Oralna hirurgija

Oralna hirurgija je grana stomatologije koja se bavi dijagnostikovanjem i hirurškim lečenjem tvrdih i mekih tkiva (usta, zuba, desni i vilice) orofacijalnog sistema. Najčešći oralno hirurški zahvat je vađenje ili ekstrakcija zuba, koja može biti jednostavna ili komplikovana, impaktirani zubi, zaostali korenovi i drugo.

Najčešći uzrok patoloških promena u viličnim kostima su inficirani zubi i takvi zubi mogu da se sačuvaju hirurškom intervencijom, apikotomijom ili cistektomijom.U oralnoj hirurgiji rade se i mnogi drugi zahvati kao što su: incizija, ekscizija, cirkumcizija, nivelacija grebena, alveoloplastika, sinusoplastika i druge intervencije.