Implantologija

Dentalni (oralni) implantat je fabrička konstrukcija koja se hirurški ugrađuje u viličnu kost. Implantati mogu nadoknaditi pojedine zube ili veći broj zuba nadoknadama koje se fiksiraju (krunice i mostovi) ili mobilnim nadoknadama (proteze).

Implantati koje koristimo za ugradnju su endoosealni (telo implantata se ugrađuje u kost), oblika korena zuba, titanijumski sa obrađenom SLA (sandblasted-low grip-acid etched) površinom. Ugrađujemo implantate od više proizvođača, a najčešće DURAVIT-INN 3P implantate kompanije B&B dental. Navoji na implantatu omogućavaju lako uvrtanje u kost i dobru primarnu stabilnost. To je važno da oko navoja tela implantata dođe do urastanja kosti.

Vreme potrebno za učvršćivanje (osteointegraciju) implantata zavisno je od mesta njegove ugradnje i iznosi u gornjoj vilici od 4-6meseci, a u donjoj vilici 2-4 meseca.

Preduslovi za izvođenje implantacije su: da nema kontraindikacija (opštih ili lokalnih stomatoloških) za njihovu ugradnju, da postoji dovoljno međuviličnog prostora za protetsku nadogradnju i dobra motivacija za održavanjem dobre higijene usta.